Spring til indhold

Pædofilipolitik

Lellinge Idrætsforening lever op til lovgivningen på dette område samt de retningslinjer, der er udstukket fra vores medlemsorganisationer DGI (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger) og DIF (Danmarks Idræts-Forbund).

Dette betyder at alle tilknyttede trænere, instruktører og holdledere som er fyldt 15 år, og som arbejder regelmæssigt (mindst 3 gange eller en sammenhængende periode over 2 uger) med børn under 15 år i en længere periode (> 3 måneder) vil blive bedt om at udfylde en såkaldt børneattest som indsendes til Rigspolitiet for verificering af at der ikke er registreret nogen oplysninger om sædelighedsforbrydelser mod børn.

Loven foreskriver desuden kun underskrift af børneattest ved tilknytning til foreningen første gang (som angivet herover), eller hvis vedkommende har været væk ud over en naturlig pause i mere end et år.

Negative (dvs. OK) børneattester destrueres ved modtagelse fra Rigspolitiet, men en liste med navne på personer som er ”clearet” bliver ajourført i Lellinge Idrætsforening i tilfælde af forespørgsler fra f.eks. forældre.

Positive (dvs. ikke OK) børneattester bliver sendt direkte til DIF fra Rigspolitiet. Lellinge Idrætsforening vil herefter blive kontaktet af DIF omkring konsekvenserne af attestens indhold. Typisk vil personen ikke kunne fortsætte sin tilknytning til ungdomsarbejdet i foreningen. Information at denne karakter vil blive håndteret fortroligt af bestyrelsen.

Yderligere information:

Godkendt på Lellinge Idrætsforenings bestyrelsesmøde d. 11. december 2008.